Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono przetarg :Przetarg nieograniczony - z dn. 21-01-2019 Przetargi 21.01.2019 15:03 Grzegorz Jasiok
2 Zmieniono przetarg :Przetarg nieograniczony - z dn. 21-01-2019 Przetargi 21.01.2019 15:03 Grzegorz Jasiok
3 Dodano przetarg :Przetarg nieograniczony - z dn. 15-01-2019 Przetargi 15.01.2019 11:05 Grzegorz Jasiok
4 Zmieniono przetarg :Przetarg nieograniczony - z dn. 15-01-2019 Przetargi 15.01.2019 11:02 Grzegorz Jasiok
5 Zmieniono przetarg :Przetarg nieograniczony - z dn. 15-01-2019 Przetargi 15.01.2019 11:01 Grzegorz Jasiok
6 Zmieniono przetarg :Przetarg nieograniczony - z dn. 15-01-2019 Przetargi 15.01.2019 11:00 Grzegorz Jasiok
7 Zmieniono przetarg :Przetarg nieograniczony - z dn. 15-01-2019 Przetargi 15.01.2019 11:00 Grzegorz Jasiok
8 Zmieniono przetarg :Przetarg nieograniczony - z dn. 15-01-2019 Przetargi 15.01.2019 11:00 Grzegorz Jasiok
9 Zmieniono przetarg :Przetarg nieograniczony - z dn. 15-01-2019 Przetargi 15.01.2019 11:00 Grzegorz Jasiok
10 Zmieniono przetarg :Przetarg nieograniczony - z dn. 15-01-2019 Przetargi 15.01.2019 10:59 Grzegorz Jasiok

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 17  prawy

Do druku Początek strony