Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
101 Zmieniono przetarg :Przetarg nieograniczony - z dn. 15-01-2019 Przetargi 15.01.2019 10:55 Grzegorz Jasiok
102 Zmieniono przetarg :Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia z przeznaczeniem na siłownię dla sportowców w istniejącej h z dn. 14-01-2019 Przetargi 14.01.2019 14:56 Małgorzata Cholewa
103 Dodano pozycję menu: Przetarg 1/2019 Menu 14.01.2019 14:39 Grzegorz Jasiok
104 Usunięto pozycję menu: Przetarg 1/2019 Menu 14.01.2019 14:39 Grzegorz Jasiok
105 Dodano pozycję menu: Przetarg 1/2019 Menu 14.01.2019 14:37 Grzegorz Jasiok
106 Zmieniono wiadomość: Władze Spółki Wiadomości 14.01.2019 11:50 Patryk Melerski
107 Zmieniono wiadomość: Agencja Rozwoju Nysy Wiadomości 14.01.2019 11:33 Patryk Melerski
108 Zmieniono przetarg :Zakup, dostawa, wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z bazą danych i serwerem bazy z dn. 10-01-2019 Przetargi 10.01.2019 10:03 Patryk Melerski
109 Zmieniono przetarg :Ogłoszenie nr 653302 - N- 2018 z dnia 2018-11-26 z dn. 10-01-2019 Przetargi 10.01.2019 10:01 Patryk Melerski
110 Zmieniono przetarg :Zakup, dostawa, wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z bazą danych i serwerem bazy z dn. 20-12-2018 Przetargi 20.12.2018 15:06 Patryk Melerski

 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  z 25  prawy

Do drukuPoczątek strony