2016

Wyniki finansowe za rok 2016
Przychody netto ze sprzedaży       3,868,817.23
Koszty działalności operacyjnej     4,709,598.26
Pozostałe przychody operacyjne       548,697.35
Pozostałe koszty operacyjne            159,086.50
Przychody finansowe                        35,238.53
Koszty finansowe                               1,391.55
Wynik finansowy                          - 417,323.20
 
Uchwałą nr 10/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku Zwyczajne Zgromadzenie
Wspólników Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w Nysie
zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.
Informacja wytworzona przez dnia 26.09.2018
Opublikowana przez Grzegorz Jasiok dnia 26.09.2018. Odsłon 280, Wersja 1drukuj
 
Początek strony