Władze Spółki

Zgodnie z Aktem Założycielskim organami Spółki są:  

1.       Zgromadzenie Wspólników,

2.       Rada Nadzorcza,

3.       Zarząd.    

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:       

- Przewodniczący – Radosław Roszkowski,    

- Sekretarz – Adam Kozłowski (wybrany przez załogę),       

- Członek – Monika Dyrcz (wybrana przez załogę),       

- Członek – Maria Gucwa (wybrana przez załogę),

- Członek - Marta Paruzel-Sprysak.

 

Zarząd jednoosobowy:

  • Prezes Zarządu - Bogdan Wyczałkowski

 

Akty prawne i dokumenty

  1. Akt Założycielski Spółki.
  2. Regulamin Organizacyjny Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w Nysie.
  3. Regulamin Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w Nysie.
Informacja wytworzona przez Administrator dnia 26.11.2020
Opublikowana przez Administrator Grafmedia dnia 26.11.2020. Odsłon 1165, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony