Władze Spółki

Zgodnie z Aktem założycielskim organami Spółki są:  

1.       Zgromadzenie Wspólników

2.       Rada Nadzorcza,

3.       Zarząd.    

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:       

- Przewodniczący – Jolanta Cyganowska,       

- Zastępca przewodniczącego – Radosław Roszkowski,       

- Sekretarz – Adam Kozłowski (wybrany przez załogę),       

- Członek – Monika Dyrcz (wybrana przez załogę),       

- Członek – Maria Paruzel.   

 

Zarząd jednoosobowy:

  • Prezes Zarządu - Bogdan Wyczałkowski

 

Akty prawne i dokumenty

  1. Akt Założycielski Spółki.
  2. Regulamin Organizacyjny Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w Nysie.
  3. Regulamin Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w Nysie.
Informacja wytworzona przez Patryk Melerski dnia 31.10.2018
Opublikowana przez Patryk Melerski dnia 14.01.2019. Odsłon 1165, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony