Władze Spółki

Zgodnie z Aktem Założycielskim organami Spółki są:  

1.       Zgromadzenie Wspólników,

2.       Rada Nadzorcza,

3.       Zarząd.    

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:       

- Przewodniczący – Radosław Roszkowski,  

- Zastępca Przewodniczącego - Marta Paruzel-Sprysak.

- Sekretarz – Barbara Jurek (wybrana przez załogę),      

- Członek – Marta Gucwa (wybrana przez załogę),

- Członek – Arkadiusz Szymański.

 

Zarząd jednoosobowy:

  • Prezes Zarządu - Bogdan Wyczałkowski

 

Akty prawne i dokumenty

  1. Akt Założycielski Spółki.
  2. Regulamin Organizacyjny Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w Nysie.
  3. Regulamin Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w Nysie.
Informacja wytworzona przez Administrator dnia 10.08.2022
Opublikowana przez Administrator Grafmedia dnia 10.08.2022. Odsłon 1188, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony